PRIVACY POLICY

 

Autoschade Brian B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autoschade Brian B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Autoschade Brian B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autoschade Brian B.V.

Het Aanleg 14

9951 SJ WINSUM (gn)

T.  0595 57 17 17

E.  info@autoschadebrian.nl

Autoschade Brian

T. 0595 57 17 17
F. 0595 57 18 48

Mail ons:
OPENINGS TIJDEN

Maandag tot vrijdag van 7.45 tot 17.30
Zaterdag van 09.00 tot 12.00

Let op: tijdens schoolvakanties op zaterdag gesloten

Meer dan 30 jaar ervaring

Kwaliteit van heden, Service van toen. 

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
Onze diensten:

- Auto schadeherstel

- Caravan/Camper schadeherstel

- Autoservice

 • onderhoud

 • APK

 • banden

- Ruitschade

Bezoek ons

Het Aanleg 14

9951 SJ WINSUM (gn)

© 2018 by Brian B.V.